loader image

RADYOLOJİ (GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ)

Radyoloji teknolojik açıdan gelişmiş cihazlar kullanarak hastalıkları görüntüleyen tanısını koyan ve ayırıcı tanısını yapan bir tıp alanıdır. Önceleri sadece röntgen cihazlarıyla verilebilen bu hizmet, artık bugün çok çeşitli ve gelişmiş teknik aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Radyoloji tıbbın en hızlı ilerleyen dalı olduğu söylenebilir. Hızlı gelişmeyle birlikte hastalıklara daha detaylı olarak tanı konulması ile daha iyi tedavi edilme şansları doğmuştur. Bu yüzden bir hastalığın iyi tedavi edilebilmesi için o hastalığa yönelik radyolojik tetkiklerin o hastalığı ilgilendiren radyolojik cihazlarla detaylı olarak yapılması zorunluluğu gün geçtikçe artmaktadır. Ancak Radyolojik tetkikler gerekli duyuldukça ve ihtiyaç kadar uygulanmalıdır.

Görüntüleme cihazlarımız;

– MR Cihazı (1,5 Tesla)
– Tüm vücut bilgisayarlı tomografi cihazı
– Dört boyutlu ultrasonografi
– Üç boyutlu Renkli doppler ultrasonografi
– Mamografi
– Digital (Bilgisayarlı) Röntgen
– Mobil (hareketli) röntgen uygulamaları ve skopi.
– İlaçlı böbrek filmi.( i.v.p

– Kemik Dansitometri Cihazı

(MR – EMAR) MANYETİK REZONANS
Manyetik rezonans (MR) başta beyin, eklemler, iç organlar ve vücudun bir çok bölgesine uygulanabilen yüksek teknolojili bir görüntüleme yöntemidir. Kapalı alan fobisi olan hastaların bile rahatlıkla görüntüleme yaptırabildikleri MR’ımız tüm MR işlemlerine olanak sağlamaktadır.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. BT incelemeleri doktorlara basit bir kist ve solid tümör (bir kısım hücrelerin sürat ile çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

MAMOGRAFİ
Mamografi meme hastalıklarının özelliklede meme kanserinin erken tanısını saptamada kullanılan cihazdır. Mamografi meme dokusunun detaylı görüntüsünün, düşük dozajlı özel bir x ışını yardımı ile çıkarılmasıdır. Mamografide düşük dozajlı x ışını, yüksek kontrastlı ve yüksek yoğunluklu filmler ve özel olarak dizayn edilmiş röntgen cihazları kullanılır.
Meme kanseri tedavisinin başarıya ulaşmasında erken teşhis çok önemlidir. Mamografi göğüs içerisinde ki değişiklikleri kadının kendisi ya da doktoru tarafından hissedilemeyecek haldeyken bile görüntüleyebilir. Kontrol amaçlı mamografi, hiç bir şikâyeti olmayan kadınlarda olası meme kanserlerini erken aşamada teşhis etmek için kullanılır. Kontrol amaçlı mamografi düzenli olarak yapıldığında erken tanı olasığını arttırarak tedavinin başarıya ulaşma şansını önemli bir ölçüde arttırır. 40 yaşını aşkın her kadının yılda bir kez kontrol amaçlı mamografi yaptırması önerilmektedir.
Kemik kaybı riskinin yüksek olduğu, menopoz sonrası kadınlar için ilk çekim normal ise 3 yılda bir kontrol amaçlı çekimler önerilmektedir. Kemik kaybı söz konusu ise kontrol periyodunu tedaviyi yapan hekim belirlemelidir.

Ultrasonografi (USG) (US-Ultrasonografi)
Ultrasonografi, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz, bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Ultrason çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır.

Ultrason çekilmesi için başvuran hastaların en sık şikayeti karın ağrısıdır. Karaciğer ve dalak gibi karın içi organların büyümesi, safra kesesi ve böbrek taşları, apandisit, yumurtalık kistleri ve karın içindeki tümörler ultrason ile teşhis edilebilen hastalıklardan bazılarıdır. Bunun haricinde yüzeysel doku incelemeleri ile diğer bölgelerinde sonografik incelemesi yapılabilir.

Doppler ultrasonografi
Doppler Ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarının kan akımının varlığı akım şekli damarlarda daralmalar ve tıkanıklıkları inceleyebilir. Kan akımının miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Doppler incelemeleri, normal ultrasonografi cihazları ile yapılır. Ancak bunlarda farklı bilgisayar donanımı mevcuttur.

Doppler Ultrasonografi inceleme alanları
– Kol ve bacak damarları,
– Karaciğeri besleyen damarlar,
– Böbreği besleyen damarlar,
– Boyun damarları,
– Gebelerde, anneye ve fetüse ait damarlar,
– Erkeklerde testisleri besleyen damarlar.

Kemik dansitometrisi (Kemik yoğunluğu cihazı)

Bir kemik dansitometri tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir.  Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır.

– Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.
– Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar.

HEKİMLERİMİZ