loader image

BEYİN VE SİNİR CERRAHİ (NÖROŞİRURJİ)

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi yani Nöroşirürji günümüz tıbbının dinamik ve sürekli gelişen alanlarından birisidir. Tıbbın en çok dikkat ve tecrübe isteyen dalı olan Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) bölümümüzde yüksek teknoloji, bilimsellik ve deneyimli bir ekiple çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu alandaki son yenilikleri izleyen Özel Trakya Hastanesi gerek beyin ve omurilik, gerekse sinir cerrahisinde kaliteli, deneyimli ve özellikli tanı ve tedavi hizmeti sağlamaktadır. Hastanemizin Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisinde özellikli beyin ameliyatları da dahil olmak üzere tüm beyin,omurilik ve sinir ameliyatlarının yapılabilmesi için gelişmiş teknik alt yapı ve donanım mevcuttur.

– Nörovasküler cerrahi
– Serebrovasküler hastalıklar(beynin damarsal hastalıkları)
– Anevrizmalar
– Arteriyovenözmalformasyonlar
– Kavernomlar
– Nöro-onkolojik cerrahi
– Beyin tümörleri
– Glial tümörler
– Meningiomalar
– Hipofiz bezi tümörleri
– Metastatik beyin tümörleri
– Kafa kaidesi tümörleri
– Pontoserebellar köşe tümörleri
– Pineal tümörler
– Ventrikül içi tümörler
– Omurga hastalıklarıcerrahisi
– Servikal, torakal velomber disk cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
– Servikal, torakal velomber omurga kırıkları
– Omurga ve omurilik tümörleri
– Skolyoz
– Dejeneratif omurgahastalıkları
– Periferik sinir hastalıklarıcerrahisi
– Periferik sinir tümörleri
– Tuzak nöropatileri
– Karpal tünel sendromu
– Ulnar oluk sendromu
– Tarsal tünel sendromu
– Fonksiyonel nöroşirürjive ağrı cerrahisi
– Trigeminal nevralji
– Mikrovaskülerdekompresyon
– Epilepsi cerrahisi
– Spastisite cerrahisi
– Epiduroskopik girişimler
– Hidrosefali ameliyatları
– Endoskopik 3. ventrikülostomi
– VP şant ameliyatları
– LP şant ameliyatları
– Gelişim anomalileri
– Meningomyelosel
– Tethered cord sendromu
– Araknoid kist
– Kranyosinostozameliyatları
– Chiari malformasyonu
– Kafa travmaları
– Subdural hematomlar
– İntraserebralhematomlar

HEKİMLERİMİZ