loader image

ANESTEZİ ve REANİMASYON

En temel ifade ile ağrı ileten sinir yolları üzerinde, iletimin değişik seviyelerde engellenmesi anesteziyi oluşturmaktadır. Gerek cerrahi operasyonlarda gerekse ihtiyaç duyulan diğer durumda hastaların sağlığı ve rahatı için anestezi uygulamalarımız; ileri teknoloji ürünü anestezi cihazları ile donatılmış cerrahi salonlarımızda, alanında uzman doktorlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Güvenli anestezi uygulayabilmenin ilk koşulu her hasta için kendisine uygun bir anestezi planı yapmaktır. Bu planın yapılabilmesi için hastanın tıbbi durumu anestezi uzmanı tarafından ortaya konulmalıdır. Ameliyat kararı verilen hasta, anestezi uzmanı tarafından muayene edilerek yaşamsal işlevleri kontrol edilmekte; tıbbi geçmişi, yakınmaları, laboratuvar incelemeleri, kullandığı ilaçlar ve yapılacak operasyon da göz önünde bulundurularak en uygun anestezi yöntemi seçilmektedir.

Genel olarak, seviyelerine göre 3 tür anestezi uygulaması bulunmaktadır; Genel anestezi, Bölgesel anestezi (epidural, spinal) ve Lokal anestezi.

Genel Anestezi; İletimin beyin düzeyinde engellenmesi ile geçici olarak yaşamsal fonksiyonlarda değişim yapmadan, bilinç, refleks ve aktivitede azalma ve ağrının ortadan kalkması durumudur. Hastada eşlik eden ileri bir sağlık sorunu yok ise hemen hemen tüm cerrahi tiplerinde uygulanabilmektedir.

Bölgesel Anestezi; İletimin omurilik seviyesinde engellenmesidir. Spinal ve epidural olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

+ Spinal anestezi; Omurilik sıvısı içine lokal anestezik ilaç verilmesidir. Göbek hizası (belden aşağı) altında kalan bölgelerin tamamen uyuşmasıdır. Spinal anestezide hasta uyanık durumdadır. Spinal anestezinin etkisi 2-4 saat devam etmektedir. Sezeryan, prostat ameliyatları, bacak ameliyatları (varis, protez vs.) gibi girişimlerde güvenle uygulanabilmektedir.

+ Epidural anestezi; Yerleştirilen bir kateter ile lokal anestezik ve narkotik ajan omurilik dışına verilerek sinirlerin uyuşturulmasıdır. Uygulanan seviyenin altında kalan bölgelerde ağrı ortadan kalkmaktadır. Ağrısız doğum ve sezaryenlerde, anne ve bebeğe sağladığı rahatlık ve güven nedeniyle bölgesel anestezi tercih edilmektedir. Sezaryende annenin uyanık kalmasına olanak verdiği için anne, bebeği doğar doğmaz kucağına alabilmektedir. En sık ağrısız doğum olmak üzere sezaryen, kalça ve diz protezi, ayak, bacak operasyonlarında ve postoperatif ağrı kontrolünde kullanılmaktadır.

Lokal Anestezi; Özellikle küçük alanlarda yapılan cerrahi girişimlerde tercih edilmektedir. Burada sadece girişim yapılacak bölge uyuşturulmakta, hastanın bilinci yerinde tutulmaktadır. Lokal anestetik madde bir enjektör yardımı ile cerrahi yapılacak alanın çevresine enjekte edilmekte ve buradaki sinir alanları uyuşturulmaktadır. Buna infiltrasyon anestezisi de denmektedir. 3-5 dakika beklendikten sonra cerrahi girişim yapılabilmektedir. Bu yöntem apse boşaltılması, küçük cilt kesilerinin dikiş ile kapatılması gibi durumlarda tercih edilmektedir. Kullanılan anestezik maddenin özelliklerine göre belirli bir süre sonra anestezinin etkisi geçmektedir.

 

HEKİMLERİMİZ