loader image

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

0-15 yaş arası çocukların sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen kliniğimiz; Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Hastalıkları Yatan hasta kliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği alt birimlerinden oluşmaktadır.

Yenidoğan bebeğin doğum salonunda muayenesinden itibaren, 0-15 yaş arası çocukların büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, tanı ve tedavi hizmetleri ile uzman hekim tarafından yürütülmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yönetiminde, deneyimli sağlık personeli ve yeterli altyapısı ile tam donanımlı olarak hizmet vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimimizde​ Sunulan Bazı Hizmetler
• Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi
• Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi (Sağlıklı Çocuk İzlemi)
• Beslenme Eğitimi ve Doğru Beslenme Önerileri ile Aile Eğitimleri
• Doğum Sonrası Yenidoğan Bakımı ve İzlemi
• Monitörizasyon ve Küvözde Takip
• Yeni Doğan Sarılığı
• Emzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri
• Allerjik Hastalıkların Teşhis Tedavi ve Takibi
• Pnömoni
• Bronşit
• Allerjik Akciğer Hastalıkları
• Alt ve Üst Solunum Hastalıkları

HEKİMLERİMİZ