loader image

GENEL CERRAHİ

Genel Cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Genel Cerrahi Kliniğimiz; hastalarının rahatsızlıklarını diğer branşlarla birlikte yönetip, tedavilerini gerçekleştirmektedir.

Genel Cerrahi Kliniğimizde Yapılan Cerrahi Operasyonlar;
► Laporoskopik Ameliyatlar
• Laparoskopik Gastrik Band, Laparoskopik Gastrik by-pass ve Sleeve Gastroektomi gibi morbid obesite (aşırı şişmanlık) ameliyatları
• Laparoskopik kasık fıtığı, postop herni, umblikal herni ameliyatları
• Laparoskapik sürnenalektomi (böbrek üstü bezi) ameliyatları
• Laparoskopik hiatus hernisi ameliyatları
• Laparoskopik splenektomi (dalak) ameliyatları
• Laparoskopik kolon kanseri ameliyatları yapılmaktadır.

►Safra Kesesi Ameliyatları

► Hemoroid (Basur) Ameliyatları
• Laser yöntemi,
• Longo stapler yöntemi ile ağrısız ve konforlu olarak hemoroid ameliyatları,
• Anal fissür (çatlak) ve Anal fistül ameliyatları ile komplike anal fistül ameliyatları yapılmaktadır.

► Endokrin Sistem Ameliyatları
• Tiroid hastalıkları ve Guatr’lı hastalar,
• Tiroid kanseri ve boyun diseksiyonu,
• Paratiorid bezi hastalıkları,
• Böbreküstü bezi (adrenalektomi) ameliyatları

► Gastrointestinsal Sistem Ameliyatları

Mide kanseri,
• Pankreas kanseri,
• Safra kesesi kanseri
• Kalın bağırsak kanseri
• Yemek borusu (özofagus) ameliyatı
• Rektum kanseri gibi, bir çok kanser ameliyatları açık ve kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılabilmektedir.

► Meme Kanseri Ameliyatları
• Onkoplastik cerrahi yöntemlerle hasta meme kanserinden kurtulurken estetik plastik düzeltmeler aynı anda yapılabilmektedir. Hastalar meme kanseri nedeniyle memelerini tamamen kaybetmediği gibi, ileri derecede büyük (makromastili) memelerde de diğer memeye eşitleme yapılabilmektedir.
• Meme kanserinde bekçi düğüm (sentinelnod) tekniği ile koltuk altı ameliyatı yapılmakta, böylece hastalar ameliyata bağlı kol ödemi (kol şişmesi)’nden korunmaktadır.

HEKİMLERİMİZ