loader image

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

İç Hastalıkları (Dahiliye), çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir, eğitir ve yönlendirir.

Hastanemizde iç hastalıkları uzmanları hastalıkların tedavisinde tüm branşlarla koordineli çalışmakta, hastalarımızın sağlığını korumak, mevcut hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla tanılamak ve tanıya göre en doğru tedaviyi sunmak amacı ile hizmet vermektedir.

Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Başlıca Hastalıklar

• Hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği)
• Hiperlipidemi (kolesterol ve/veya trigliserid yüksekliği)
• Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
• Gebelik Diyabeti
• Tiroid hastalıkları (guatr tiroid nodülleri hipotiroidi hipertiroidi)
• Obezite (şişmanlık) ve metabolizma bozuklukları
• Akciğer hastalıkları
• Böbrek ve idrar yollarının dahili hastalıkları
• Mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları
• Kan hastalıkları
• Enfeksiyon hastalıkları

HEKİMLERİMİZ