loader image

GÖZ HASTALIKLARI

Özel Trakya Hastanesi Göz Hastalıkları ve Sağlığı Kliniğinde; Hastanın görme sorunuyla ilgili olarak ve şikâyetlerine bağlı rutin bir göz muayenesinde öncelikle dış görünüm, kaşlar, göz kapakları ve gözlerin bakış pozisyonu gözlenir. Biomikroskop ile göz hastalıkları, göz kapağı ve gözyaşı bezine ait hastalıkların tanısı konur. Tonometre ile göz tansiyonu ölçümü yapılır. Bilgisayarlı ORM (Otorefraktometre) ve retinoskop yardımıyla hastanın refraksiyon kusuru ölçülür. Her iki gözün gözlüksüz ve gözlüklü görme keskinlikleri tespit edilir. Göz dibi muayenesiyle karaciğer bozukluğu, şeker hastalığı, beyin tümörleri, gibi pek çok sistemin hastalığın tanısı konabilmektedir. Şaşılık, görme kusurları, göz ve göz kapağına ait pek çok hastalığın tıbbi ve cerrahi tedavisi başarı ile uygulanmaktadır.

Göz Kliniğimizde göz hastalıklarına bağlı olarak ;

– Göz Kusurlarının Muayenesi Otokeratorefraktometre(Bilgisayarlı ) ve Foropterli
– Gözün Ön Kısmının Muayenesi Biomikroskop
– Göz Tansiyonu Ölçümü Aplanasyon Tonometrisiyle
– Göz Dibinin Muayenesi Fundus Kamerası ve floresein anjiyografisi ile
– Önceki Gözlüklerin Ölçümü Dijital Fakometri
– Göz Tansiyonu ve ikincil Katarakt Tedavisi Yag Lazer
– Retina Kanamalarının Tedavisi Lazer Fotokoagulasyon
– Yüksek Göz Numaralarının Göz İçi Lensiyle Yok Edilmesi Artisan-artifleks lensleri
– Göz kapağı bozuklukları ve estetik ameliyatları
– Görme Alanı Testi
– Kornea, Kontak lens, Üvea
– Glokom Teşhis, Kontrol ve ameliyatları
– Katarakt Ameliyatları
– Şaşılık,Göz tembelliği tanısı ,tedavisi ve ameliyatları
– Diod Lazer ile Göz Yaşı Kanal tıkanıklığı ameliyatları
– Dekolman cerrahisi ve Vitrektomi ameliyatları

HEKİMLERİMİZ