loader image

Uzm. Dr. Gülay Cesur Çınar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

E-posta: drgulaycesur@gmail.com
Doğum Yeri: Silistra/Bulgaristan
Doğum Tarihi: 1990
 
Mesleki İlgi Alanları ve Beceriler:
Sağlam çocuk takibi, Yenidoğan bakımı ve beslenmesi, Emzirme sorunları, Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, Aşı izlemi ve uygulamaları, Çocukluk çağı hastalıkları, Sık hastalanan çocuk, Sosyal pediatri, Ergen sağlığı  
Eğitim:
Pertevniyal Lisesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık)
 
Deneyim:
2016-2020 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi)
2020-2022 Uzunköprü Devlet Hastanesi
2022-          Özel Trakya Hastanesi
 
SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları:
Eating Behaviors of Late and Moderately Preterm Infants at Two Years of Age and Their Associations With Mothers Mental Health. Duran S, Duran R, Acunas B, Cesur Çınar G,Aladağ ÇIiftdemir N. J Pediatr Gastroenterol Nutr . 2021 Feb 1;72(2):311-315. (Şubat 2021)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :
Bir hafta sonra kendiliğinden çıkan yabancı cisim: Ceviz. Cesur Çınar G, Aladağ Çiftdemir N, İnan M, Eren T, Duran R. 39. Pediatri Günleri, 2-5 Nisan 2017, İstanbul. (Nisan 2017)
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Geç Sepsis Epidemiyolojisinde Yıllar İçinde Yaşanan Bir Değişim Var Mı? Aladağ Çiftdemir N, Vatansever Ü, Cesur Çınar G, Duran R, Acunaş B, Çetinkaya E. 39. Pediatri Günleri,2-5 Nisan 2017, İstanbul. (Nisan 2017)
Friedrich Ataksisi ve Tip 1 Diyabetes Mellitus Birlikteliği: Olgu Sunumu. Dilek E., Özgüç Çömlek F., Cesur Çınar G., Yıldız R. , Tütüncüler  F. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017, Türkiye (Nisan 2017)
 
Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri:
Preterm Eylem -Doğum Sempozyumu (Ekim 2016)
39.Pediatri Günleri ve 21. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi (Nisan 2017)
Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu (Haziran 2018)
62.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Kasım 2018)
Genç Pediatristler Kongresi (Mart 2021)
9.Çocuk Dostları Kongresi (Mart 2021)
Dermopediatri Zirvesi (Nisan 2022)
44.Pediatri Günleri ve 23. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi (Nisan 2022)
 
Eğitim Sertifikaları:
Yenidoğan canlandırma programı (NRP) uygulayıcı sertifikası (2018)
Riskli yenidoğanlarda pediatristin rolü :Yoğun bakım öncesi ve taburculuk sonrası  izlem kursu.39.Pediatri Günleri ve 21. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi (Nisan 2017)
A'dan Z'ye çocukluk çağı aşıları : Sosyal Pediatri Kursu.44.Pediatri Günleri ve 23. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi (Nisan 2022)
 
Üyesi Olduğu Dernek, Vakıf ve Kuruluşlar:
Edirne Tabip Odası