loader image

Op.Dr.Mehmet Can Yakut

Genel Cerrahi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad: Mehmet Can YAKUT Doğum Yeri ve Tarih: Edirne 20.08.1982 Lisans: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 27.07.2006 Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 31.11 2011 Çalıştığı Kurum: Suat seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bornova devlet hastanesi, Edirne devlet hastanesi, Özel Trakya Hastanesi Makaleler Mücahit Özbilgin, Baha Arslan, Mehmet Can Yakut, Süleyman Özkan Aksoy, Mustafa Cem Terzi, ‘Five years with a rectal foreign body: A case report.’ Int J Surg Case Rep. 2015;6C:210-3. Tufan Egeli, Ali İbrahim Sevinç, Seymen Bora, Mehmet Can Yakut, Tansu Cevizci, Tülay Canda, Ali Rıza Şişman, Microporous polysaccharide hemospheres and seroma formation after mastectomy and axillary dissection in rats. Balkan Med J. 2012 Jun;29(2):179-83 SCI-Expanded Baha Arslan, Mehmet Can Yakut, Mustafa Cem Terzi, Ömer Akçalı, Funda Obuz, Burçin Tuna, ‘Retrorektal kitle nedeni ile multidisipliner yaklaşım yapılan bir olgu sunumu’ Kolon Ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2011;21:81-84, Ulusal Hakemli Dergi Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildiriler Baha Arslan, Ali İbrahim Sevinç, Mustafa Cem Terzi, Mehmet Can Yakut, Mehtat Ünlü, Hatice Şimşek, Hilmi Alanyalı, ‘Pelvik radyoterapi uygulanan sıçanlarda kolorektal anastomoz üzerine uygulanan amniyotik membranın iyileşme formasyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi’, 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2013, Antalya, Poster Bildiri (Poster bildiri birincilik ödülü) Baha Arslan, Ali İbrahim Sevinç, Mustafa Cem Terzi, Mehmet Can Yakut, Mehtat Ünlü, Hatice Şimşek , Hilmi Alanyalı, ‘Pelvik radyoterapi uygulanan sıçanlarda kolorektal anastomoz üzerine uygulanan amniyotik membranın iyileşme formasyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi’,18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2012, İzmir, Poster Bildiri Baha Arslan, Ali İbrahim Sevinç, Mustafa Cem Terzi, Mehmet Can Yakut, Mehtat Ünlü, Hilmi Alanyalı, ‘Pelvik radyoterapi uygulanan sıçanlarda kolorektal anastomoz üzerine uygulanan amniyotik membranın iyileşme formasyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi’, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Aralık 2011, Ankara, Sözel Bildiri Mehmet Can Yakut, Mustafa Cem Terzi, Aras Emre Canda, Baha Arslan, Selman Sökmen Mehmet Füzün, ‘Lokal ileri rektum tümörlü tip 2 diabetik hastaların neoadjuvan tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi’, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi , Aralık 2011, Ankara, Sözel Bildiri Baha Arslan, Mehmet Can Yakut, Mustafa Cem Terzi, Ömer Akçalı, Funda Obuz, Burçin Tuna, ‘Retrorektal kitle nedeni ile multidisipliner yaklaşım yapılan bir olgu sunumu’ 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Mayıs 2011, Antalya, Seçilmiş Poster Bildiri Tarkan Ünek, Selman Sökmen, Mehmet Can Yakut, Tufan Egeli,Emre Direk, Baha Arslan ‘Kemoterapi için venöz acces port uygulaması ve komplikasyonları’ Ege Cerrahi Kongresi, Nisan 2009, Çeşme İzmir, Poster Bildiri Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011 Ankara, Türk Cerrahi Derneği (Katılımcı) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010,İzmir 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara 5. Cerrahi Araştırma Kongresi,10-12 Aralık 2009, Ankara, Türk Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, İzmir