Dil Seçiniz : Bulgarca

Misyonumuz & Vizyonumuz

VİZYON

Bölgesinde teknolojik gelişmelerde öncü olma özelliğini devam ettirerek hizmet kalitesini sürekli arttıran, hasta memnuniyeti odaklı çağdaş bir sağlık kuruluşu olmak.

MİSYON

Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde; etik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı, kolay erişilebilir ve kaliteli hizmet sunumunu ekonomik olarak gerçekleştiren bir sağlık kuruluşu olmak.

POLİTİKAMIZ

  • Hastanemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda sektörde öncü olmanın gerektirdiği sorumlulukla sağlık hizmeti ve cihazlarımızı geliştirmek.
  • Tıbbi etik ve ahlak kurallarından ödün vermemek
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile oluşturduğumuz ilişkilerle kaliteli hizmet anlayışını tüm hastalarımıza ulaşmasını sağlamak
  • Irk, dil, din, cins ayrımı yapmadan insan sağlığına saygı duymak
    En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak
  • Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek
  • Hasta ve yakınlarını doğru bilgilendirmek
  • En değerli kaynağımız ve en önemli yatırımımız olan insan, yönetim anlayışımızı saygıya dayandırmak, çalışanlarımızın her konuda katılımcı olmalarını sağlamak, fikirlerini söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarını benimsetmek
  • Hastalarımızın hastalıkları sırasında en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, hastalık sonrasında da yaşam kalitesinin artmasını sağlayarak hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmak