Dil Seçiniz : Bulgarca

Prof.Dr. Bilge ÇAKIR

Adı Soyadı: Bilge ÇAKIR

Doğum Tarihi: 14.08.1956

Doğum Yeri: Adana

E-Posta: drbilgecakir@ozeltrakyahastanesi.com.tr

Eğitim Blgileri

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak./ 1993

Akademik Ünvanı: Profesör Doktor

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

Mesleki Eğitimleri ve Deneyimleri

Mezuniyet Sonrası Görevler: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Özel Trakya Hastanesi (Edirne)

Mesleki İlgi Alanları: Genel Radyoloji, Nororadyoloji

Mesleki Eğitim ve Kurslar:  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. ABD